Kontakt

Kontakt: 0911 421 404

Lemonweb s.r.o.

Sídlo: Matúškovo 333, 925 01 Matúškovo
IČO: 46424849
DIČ: 2023375134
IČ DPH: SK2023375134

Bankové spojenie:

IBAN: SK2711110000001156958009
SWIFT: UNCRSKBX
Číslo účtu: 1156958009
Kód banky: 1111
Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s.

Obchodný register Okresného súdu Trnava,
oddiel SRO, vložka číslo 28392/T

Kontaktný formulár

Vaše kontaktné informácie